anh

Nếu đã biết hai ta chẳng thể đến với nhau.vậy thôi chia tay sớm bớt đau khổ....Sẽ sớm quên được a thôi, còn nhiều người tốt hơn a chờ e ơt ngoài kia.E muốn cho a thấy thành công của e để a sẽ phải hối hận về quyết định này...Chào a

Bình luận