bạn

hẹn đi cho đã hứa r mà ko đi. cứ dời ngày và giờ nghỉ đi cho r mệt

Bình luận

  • bông
    đr nó rủ t đi thì đc tới t rủ nó thì k đc
  • “HTH”
    Cuối cùng củng chỉ là 1 lời hứa