bạn

bạn thân của tụi bây thế nào!!

Bình luận

  • ....
    thân chỉ thêm buồn. tốt nhất k có
  • lee
    tui k có bạn thân