bạn bè

ngoài đời mình không có bạn bè, đi học một mình, về một mình, nhìn trong lớp ai cũng có nhóm để nói chuyện vui đùa còn mình thì ngồi nhìn bọn họ như một đứa ngu, mình muốn cải thiện cái tính hay ít nói để có thể bắt chuyện hòa đồng với mọi người phải làm như nào ạ?

Bình luận

  • ....
    bạn vô bắt chuyện với mọi người trước