Bạn bè không coi mình ra gì thì phải làm thế nào?

Bạn bè không coi mình ra gì thì phải làm thế nào?

Bình luận

  • hoa của gió
    Nếu là mình mình sẽ coi họ vô hình bởi vì họ đã tổn thương mình