bạn bè và người yêu đối với con trai

Bạn bè quan trọng hơn người yêu sao

Bình luận

  • hân nguyễn
    Tuỳ ng thôi b. Phải xem ai đối xử vs b ntn mới biết đc.
  • bông
    theo mk nghĩ thì cả 2 đều quan trọng nhưng bạn bè khi học xog r đứa thì cx cưới vk và đứa thì cx cưới ck lo cho g đ còn ny thì có thể wen đc một thời gian