Bẫy tình

Chúng ta mãi vẫn chẳng thể biết được mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi vượt qua nó. Và anh mãi vẫn chẳng biết rằng thứ em cần là gì. Đôi lúc em tự hỏi có phải duyên chúng ta chưa đủ. Những gì chúng ta cùng nhau đi qua với em rất nhạt nhòa. Đã cơ lúc em nghĩ chúng ta trao nhẫn cho nhau để làm gì. Nếu không hạnh phúc sao phải cố sống cùng nhau. Anh chưa bao giờ hiểu điều em muốn là gì!!!

Bình luận