buồn

mẹ đừng làm con mệt mỏi nữa được không.con biết mẹ muốn tốt cho con.nhưng có nhiều thứ mẹ không trong địa vị của con mẹ không biết được đâu.con vẫn đang phải cố gắng.từng ngày từng ngày.

Bình luận

  • ng bí ẩn
    sự cố gắng của bạn hãy thay nó vào thành sự hành động trong im lặng hãy để cho sự thành công lên tiếng thay bạn ,mẹ bạn sẽ yên lòng về bạn hơn thay vì bạn cứ luôn có ý ngĩ phàn nàng về mẹ bạn ,hãy chứng tỏa sự cố gắng và thành công cho mẹ bạn thấy bạn 1 mình vẫn ổn và có thể lo cho ng khác dc sự trưởng thành hơn của bạn và kèm theo thái độ của sự ôn hòa chính chắn hơn của 1 ng trưởng thành mẹ bạn sẽ hiểu ra dc điều gì đó ở bạn .............