cái xấu

tôi có tính kì là hể thấy đồ ăn là bắt đầu có nước bọt tuôn làm sao khắc phục được

Bình luận

  • gggg
    có khi nào do tính háo ăn không
  • mẫu đơn
    Đi bác sĩ hihi