chuyện bạn thân

Bây h, mình cảm thấy bạn thân nc có vẻ khinh thường mình sau 1 chút thành công, vậy mình phải lam thế nào khi muốn giữ mối quan hệ này đây.

Bình luận