chuyện nhà

đúng là kiệt xỉ. mình sẽ vẫn căm ghét ng mình ghét.con gái bà thi có j hay. lười chảy thây ra mà suôt ngay đem mình ra so sánh vs con gái bà ý. giàu mà tham lam . để ý. muốn ăn hết cả phần con cháu chắc. nhà giàu mà cưới chẳng cho đc tí gì. nghĩ mà to tát lắm chắc . cứ ke ke xem chết có mang theo đc khôg. đạo đức giả . khinh bỉ. dell ai trẻ mãi đc đâu

Bình luận

  • ....
    Ok mình giống bạn