Có những ngày....

Có ai hiểu cái cảm giác sống giữa biển người nhưng lại cảm thấy chỉ có một mình không? Bất lực với chính bản thân mình, muốn khóc nhưng cũng chẳng thế khóc, không biết từ bao giờ lại trở nên vô cảm đến vậy? Không buồn lắng nghe cũng chẳng buồn giải thích....

Bình luận