corona

tôi cảm thấy chán khi có 2 người chết ở tại Việt Nam tôi mong sẽ qua đại dịch này tôi cần lời khuyên

Bình luận

  • moclinh
    thời mạt sát rồi sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa
  • ...
    chết có số bn. 2 ng vẫn là con số nhỏ, o nhiều nơi còn nhiều ng chết. nhưng cuộc sống của họ vẫn bt như mọi ngày