cuộc sống

Ích kỷ vô tâm khinh người so đo hơn thua không chân thành giả tạo đó là nhtính cách mà tôi không nghỉ minh là con nguoi như vây Thất vọng bản thân quá

Bình luận