đời

nhiều lúc muốn ngủ thật sâu không tỉnh dậy

Bình luận

  • monk
    Vậy ư
  • Adrian Monk
    Nhiều lúc chỉ muốn bỏ nhà lên chùa ở không muốn vướng bận cuộc sống
  • bông
    mk cx đã từng có suy nghĩ như bn