Em hay cô ấy?????

tại sao càng níu giữ thì họ càng rơi xa ta????

Bình luận

  • ken
    e và cô ấy là 2 đứa bạn thân!!! ngiu của e là a, tại sao h thành của cô ấy mất rr? e k níu cũng k giữ a nữa! sự lựa chọn là do a! e tôn trọng. níu làm gì để càng thêm đau. giữ làm gì để càng thêm khổ. thà ra ra đi còn nhẹ lòng hơn!! :))