giá như

giá như lúc đó mình đừng quay lại vs nhau, giá như lúc đó e đừng vội vàng đồng ý kết hôn thì bây giờ e đã không phải khóc, k phải buồn và suy nghĩ nhiều đến vậy. Bây giờ e buồn e khóc 1 mình chẳng ai quan tâm.....và có lẽ e cũng chẳng là gì quan trọng vs họ cả.....e mệt mỏi lắm rồi....

Bình luận

  • bông
    thôi thì đã lỡ rồi cố lên