hạnh phúc ?

Nhiều khi tôi cảm thấy mik như con ghẻ của ba tôi vậy . Tôi cảm thấy rất buồn . Tại sao

Bình luận

  • ông râu
    Hãy cố gắng vượt qua nào ! Cố lên