ko thể lm j

có ny nhưng tôi ko thể có quyền hơn nx mọi thứ a ý ns tôi đều phải nghe phải làm theo , tôi đi nhà ngoại chơi cx ko đc phải đợi cho tôi ms dám đi ... haizz lớn tủi hơn nhưng phải nghe lời ng nhỏ hơn .

Bình luận