Mâu thuẫn trọn đời của bản thân tôi "im Gay"

Tôi là Gay nhưng lại cố gắng lập gia đình để vừa lòng Cha Mẹ...

Bình luận

  • cố lên
    bạn biết nghĩ cho gđ, bạn thật bản lĩnh .