mệt mỏi

chán.bỏ chồng thì khổ con.mà cứ sống thế này thì mệt mỏi lắm.sắp k chịu nổi nữa rồi.aaaaaaaa

Bình luận

  • qhug
    Tại sao lại mún từ bỏ cuộc hôn nhân này