Mệt mỏi công việc

Nhiều lúc muốn tìm một công việc mình thích để làm, nhưng bản thân mình muốn gì thì lại không có câu trả lời. Ngày qua ngày cố gắng vì một thứ mình không thích để rồi được gì.

Bình luận