nếu đc chọn lại

nếu đc lựa chon lại thì tôi sẽ chọn k lấy ck....vì bây giờ tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi

Bình luận

  • khiacodon
    a tưởng nếu đc chọn lại e sẽ chọn a