Nói hay ko nói?

Cảm giác hơi sợ khi phải nói ra và thừa nhận rằng mình đang nhớ người ta. Đó có phải là sự nhát gan ko các bạn?

Bình luận