ra ở riêng

Hiện tại thì bme ck đg ơ nước ngoài nên chủ còn hai vkck mình ơ nhà thoii,,, mà giơ mình ơ nhà chăm con mang tiêg la an bám ,,, mình muốn đi làm kiém tiên ma làm ơ gần thì chag có công việc nào lương cao cả mình muốn kiếm thạt nhiều tiền đê sau nay có chút vốn . Mà đa đi lam xa thì phải đi cả hai vkck vi mih lo ck ơ nha se phát sinh nhiều chuyện,,, liệu bây giơ có thể để nhà đó rồi vck mih đi lam xa cuối tuần lại về có công việc giỗ chạp rồi về có được không ,,, vì mih và gd ck có xung đot nên mih lại càng muốn đi lam xa ,,, mình buồn va khổ tâm lắm

Bình luận

  • khói
    tôi rất hiểu tâm trạng của bạn. gần nhau nhiều khi lắm chuyện. bạn nên đi xa nhưng mình sẽ vất vả hơn khi không có ông bà . mạnh mẽ là mọi chuyện sẽ qua
  • zuzi
    chị ơi, nghe cj nói e thấy đồng cảm cho cj quá. dù làm ở xa hay ở gần cũng không sao hết nếu chị có thể đi làm đc. và chỉ có tiền thì mk mới tự do thôi cj ạ