Thất vọng

Thất vọng lần đầu là đau Thất vọng lần sau là buồn Thất vọng thêm một lần nữa là buông bỏ...

Bình luận

  • sai lầm
    Co bh b cảm thấy gặp ny htai cua b là 1 sai lầm k
  • hoa của gió
    Ko nên nói ra câu buông bỏ bạn à . Tại vì nếu buông bỏ một lần thì tương lai chắc chắn bạn sẽ lại lặp lại . Bởi trên thế gian này vẫn còn rất nhiều điều khiến ta thất vọng .