Thay đổi bản thân??

Tôi cố gắng để thay đôi bản thân nhưng rồi nhận lại những lời chỉ trích và khó chịu

Bình luận

  • ...?
    Cố gắng thay đổi bản thân à... Đừng nói mà hay làm, làm sao mà cho mình tốt lên
  • sad
    tôi cũng vậy... mọi người cứ nhắm tới những khuyết điểm của ta chứ không quan tâm đến ưu điểm của ta... điều đó làm tôi tổn thương...