Tiền

Lúc nào cũng tiền, phải nai lưng ra làm để có tiền rồi tiền đó phải trả tiền cho người khác, trong khi người mượn tiền và xài tiền ko phải mình, đến đóng hụi để có tiền sau phòng thân nhưng cuối cùng người xài cũng là người khác còn mình vẫn phải đóng hụi đầy đủ mỗi tháng. Nhưng mà khi mình đưa tiền đóng thì lại không đóng xài hết rồi kêu đưa nữa. Người sinh ra mình nhưng sao lúc cũng tiền với mình. Mình cũng làm công ăn lương chứ có phải triệu phú tỷ phú đâu chứ sao mà lúc nào cũng tiền

Bình luận