tình cảm

mình có thích một cậu bạn cùng lớp và do cũng là bạn thân của mình tụi mình có thời gian tìm hiểu nhau khá ngắn và vì không hợp nhau nên tụi mình quyết dinh dừng lại. lúc do cậu bạn do có nói là sau này lớn chắc chắn sẽ quay lai vậy thì mình có nên doi không và lời hứa do có dang tin không. Minh nên làm gì de giữ duoc tình bạn ở hiện tại

Bình luận

  • mệt mỏi
    bạn hãy làm những gì bạn cho là đúng