tuyệt vọng

võ chồng mình càng ngày càng nhạt anh nhỉ...?

Bình luận

  • Jewel
    Nếu ng kia ko chủ động thì mình chủ động đi cho hết nhạt, mà nếu ko hết thì hẵng tính sau.